Contact Carrier

Contact Information

บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด

1858/63-74 ชั้น 14-15 ถนนเทพรัตน กม.4.5
แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
โทร 02-090-9999
โทรสาร 02-751-4778
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105527039903
พิกัด GPS 13.663658,100.651462

Call Center

ศูนย์บริการลูกค้าแคเรียร์ พร้อมให้บริการ ทางโทรศัพท์
จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 8.30 น. ถึง 17.30 น.
Call Center: 02-090-9900
FAX. 02-751-4722

การให้บริการของแผนก Call Center

  • ให้ข้อมูลเพิ่มเติม สำหรับรายการส่งเสริมการตลาดของบริษัทฯ ที่โฆษณาในสื่อต่างๆ
  • ให้บริการข้อมูล ที่ตั้ง และหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ ของทุกสาขาทั่วประเทศ
  • แนะนำตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านท่าน
  • ให้บริการปรึกษาเกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์ และปัญหาด้านเทคนิคเบื้องต้น
  • ศูนย์รับแจ้งซ่อมงานในประกันและนอกประกัน ทั้งเครื่องปรับอากาศแคเรียร์ และโตชิบา
  • รับเรื่องร้องเรียนต่าง ๆ เกี่ยวกับบริษัทฯ

Sales Operation

งานส่วนเปลี่ยนเครื่องเก่า
(Retrofit and Replacement)

คุณพรชัย จุติพิทักษ์วงษ์

Tel: 02-090-9282, 08-1848-7172
เจ้าหน้าที่ฝ่ายซ่อมบำรุงและดูแลรักษาอาคารของอาคาร
(Facility and Maintenance Department)

คุณพรชัย จุติพิทักษ์วงษ์

Tel: 02-090-9282, 08-1848-7172
ตัวแทนจำหน่ายที่มีงานเกี่ยวข้องกับงานวิศวกรรม
(Dealers Engineering Specialist)

คุณกำพล วิญญูหัตถกิจ

Tel: 02-090-9950, 08-1646-1074
ตัวแทนจำหน่ายขายส่งที่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑล
(Dealers Metropolitan Area)

คุณกำพล วิญญูหัตถกิจ

Tel: 02-090-9950, 08-1646-1074
ตัวแทนจำหน่ายทางภาคเหนือ
(The North of Thailand Dealers Regional Area)

คุณณัฎฐพงษ์ เพชรนิล

Tel: 053-275-791, 08-9851-6290
ตัวแทนจำหน่ายทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
(The North East of Thailand Dealers Regional Area)

ขอนแก่น : คุณบัณฑิต พันธุ์ศรีนคร

Tel: 043-471-834 ถึง 5, 09-1889-4443

นครราชสีมา : คุณบุญดิษย์ บุญปั้นยศ

Tel: 044-756-126, 08-1848-7107
ตัวแทนจำหน่ายทางภาคใต้
(The South of Thailand Dealers Regional Area)

คุณศรัณย์ วงศ์วิวัฒน์

Tel: 09-0980-7212, 08-9871-4683
กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบหนึ่งคอนเดนซิ่งจับคู่หลายแฟนคอยล์
(VRF: Variable Refrigerant Flow)

คุณเจษฎา นิธิหิรัณย์

Tel: 02-090-9949, 06-3903-3465
ตัวแทนจำหน่ายแผนกผู้รับเหมาก่อสร้าง
(Construction Contractor)

คุณพรเฉลิม คุโณทัย

Tel: 02-090-9943, 08-1818-9578

Carrier Department

ฝ่ายบริการด้านเครื่องทำน้ำเย็น
(Service - Chiller)

คุณอนุรักษ์ ชุติวรรณโสภณ

Tel: 02-090-9923, 08-1804-9299
ฝ่ายงานระบบควบคุมอาคารแบบอัตโนมัติ
(BAS: Building Automatic System or CCN: Carrier Comfort Network)

คุณวัฒนา กาละภักดี

Tel: 02-090-9937, 08-1171-3422
ฝ่ายอะไหล่
(Spare Parts)

คุณวรพจน์ คำฝั้น

Tel: 02-090-9999 Ext.3058, 08-1850-2502
กรรมการบริหาร
(Managing Director)

คุณอดิศักดิ์ รัมมณีย์

Tel: 02-090-9901, 08-1648-1022
ฝ่ายบัญชีและการเงิน
(Finance and Accounting)

คุณวิเชียร มะโนมงคลกุล

Tel: 02-090-9903, 08-1810-3725
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
(Human Resource)

คุณอุไรวรรณ สุขกันตะ

Tel: 02-090-9919, 06-1015-5999
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology)

คุณเถลิงรัฐ ไชยศิลป์

Tel: 02-090-9908, 08-1848-7145
ฝ่ายขนส่งระบบโลจิสติกส์
(Logistics)

คุณจิตรรวี รักษพลเดช

Tel: 02-090-9917, 06-3903-3463
ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์
(Product Development)

คุณเฉลิมเกียรติ เทศแก้ว

Tel: 02-090-9999 Ext.2325, 08-1170-6519

Residential Products

เครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก
ตั้งแต่ 9,000-60,000 บีทียู

by B.Grimm Carrier (Thailand)

Tel: 02-090-9992