Activities

ชมภาพยนตร์เรื่อง "หนึ่งใจเดียวกัน"

9 สิงหาคม 2551

บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด พร้อมด้วยผู้แทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศ จัดกิจกรรมชมภาพยนตร์เรื่อง "หนึ่งใจเดียวกัน" ในวันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2551 รอบ 19.00 น. วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนโครงการ "หนึ่งใจให้...ร้อยใจรับ" และ "หนึ่งใจ...สร้างโรงเรียนให้น้อง"