Activities

กิจกรรมสัมมนาหัวข้อเรื่อง เครื่องทำความเย็นแบบศูนย์รวม (Central Station Air Handlers)

โรงแรมแกรนลอร์ด บูติค โฮเทล ถนนศรีนครินทร์
12 มีนาคม 2557
โรงแรมแกรนลอร์ด บูติค โฮเทล ถนนศรีนครินทร์

เนื่องจากในปี 2557 นี้ บริษัทแคเรียร์ฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงรุ่นสำหรับเครื่องทำความเย็นหลายรุ่น บริษัทแคเรียร์ฯ จึงได้มีการ Update กลุ่มผลิตภัณฑ์ดังกล่าวโดยจัดสัมมนา ณ โรงแรมแกรนลอร์ด บูติค โฮเทล ถนนศรีนครินทร์ หัวข้อหลักเรื่องเครื่องทำความเย็นแบบศูนย์รวม (Central Station Air Handlers) ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับ AHU Product Update ทั้งตัวผลิตภัณฑ์ ส่วนประกอบ การนำไปประยุกต์ตามความต้องการใช้งาน การติดตั้ง การบำรุงรักษา ตลอดจนการแก้ไขและวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้นอันอาจจะเกิดขึ้นที่หน้างาน