Activities

กิจกรรมเปิดตัวโฆษณา ณ โรงภาพยนตร์เมกะซีเนเพล็ก บางนา

โรงภาพยนตร์เมกะซีเนเพล็ก บางนา
1 เมษายน 2557
โรงภาพยนตร์เมกะซีเนเพล็ก บางนา

บริษัท แคเรียร์ ประเทศไทย จำกัด และบริษัท บี.กริม แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เชิญชวนตัวแทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศแคเรียร์ร่วมชมภาพยนตร์โฆษณาใหม่สำหรับปี 2557 ชุด "หลับฝันดี" พร้อมแนะนำ facebook fanpage "LoveAirCarrier" ซึ่งเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถติดต่อถึงผู้บริโภคและมีการบรรยายแผนโฆษณาปี 2557 และร่วมชมภาพยนต์ ณ โรงภาพยนตร์เมกะซีเนเพล็ก บางนา