Activities

บริษัทแคเรียร์และบริษัทโอทิสได้ร่วมกันจัดสัมมนาเกี่ยวกับเรื่อง "Turn to Expert Seminar"

โรงแรมประจักษ์ตรา จังหวัด อุดรธานี
22 พฤษภาคม 2557
โรงแรมประจักษ์ตรา จังหวัด อุดรธานี

บริษัทแคเรียร์และบริษัทโอทิสได้ร่วมกันจัดสัมมนาเรื่อง "Turn to Expert Seminar" ณ โรงแรมประจักษ์ตรา จังหวัด อุดรธานี