Toshiba Air Conditioner

SMMS-7

เครื่องปรับอากาศ VRF แบบคอนเดนซิ่งหนึ่งตัว สามารถจับคู่กับแฟนคอยล์ได้หลายตัว

MiNi Smms-7 (4-6 HP)

เครื่องปรับอากาศ VRF แบบคอนเดนซิ่งยูนิตเป่าลมร้อนแนวนอนหนึ่งตัว สามารถจับคู่กับ แฟนคอยล์ได้สูงสุดถึง 6 ตัว ใช้ระบบไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิร์ทซ์ 1 เฟส

SMMSe

เครื่องปรับอากาศ VRF แบบคอนเดนซิ่งหนึ่งตัว สามารถจับคู่กับแฟนคอยล์ได้หลายตัว

MiNi SMMS (8HP)

เครื่องปรับอากาศ VRF แบบคอนเดนซิ่งยูนิตเป่าลมร้อนแนวนอนหนึ่งตัว สามารถจับคู่กับ แฟนคอยล์ได้สูงสุดถึง 8 ตัว ใช้ระบบไฟฟ้า 380 โวลท์ 50 เฮิร์ทซ์ 3 เฟส

Unitary Air Conditioning Equipment