About Carrier (Thailand) Limited

เกี่ยวกับ บริษัทแคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด History Carrier Thailand

ธุรกิจด้านเครื่องปรับอากาศของบริษัท Carrier ในประเทศไทย เริ่มด้วยพนักงานเพียงไม่กี่คน ในปีค.ศ.1930 และเริ่มเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นเครื่องปรับอากาศที่เป็นอันดับหนึ่งตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

ในปี ค.ศ.1984 Mr. Harald Link และ Carrier Corporation จากประเทศสหรัฐอเมริกา ได้จัดตั้ง บริษัท กริม แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่ายเครื่องปรับอากาศแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย จนถึงประมาณปี 1990 บริษัท กริม แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด Carrier ในประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นผู้นำทางด้านเครื่องปรับอากาศที่ทันสมัย และทางบริษัทฯ รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้คงรักษาตำแหน่งนี้ไว้

ขณะนี้ บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นหนึ่งในเครือข่ายที่ได้รับการแต่งตั้งมากกว่า 300 แห่งทั่วโลก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพแห่งมาตรฐานของสินค้าและบริการ Carrier ได้รับความไว้วางใจจากวิศวกร, บริษัทที่ปรึกษา, เจ้าของธุรกิจ และลูกค้าต่าง ๆ เหตุผลที่บุคคลเหล่านี้ใช้สินค้าของ Carrier ก็เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายภายในบ้าน, สำนักงาน, โรงแรม, ร้านค้า, โรงพยาบาล, โรงงาน และ โครงการใหญ่ๆ ในประเทศไทย อีกทั้งยังเชื่อมั่นในคุณภาพและได้รับความไว้วางใจ

ประวัติความเป็นมา บริษัทแคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด

1931 : Carrier 1st Chiller has been installed at the Chalermkrung Theater
1962 : Carrier Distributorship was transferred to “B. Grimm & Co”
1969 : B. Grimm Started residential air conditioner unit production under Carrier license
1984 : Formed “Grimm Carrier Ltd” Joint Venture
1990 : Renamed to “Carrier Thailand Limited”
1998 : Added Toshiba Residential Air Conditioner Sales Business
2004 : ACE: Achieving Competitive Excellent – Bronze Certified, Achieved Sales Growth 30%
2008 : Added Refrigo – Spare Parts Sales Business
2008 : ACE: Achieving Competitive Excellent – Silver Certified
2012 : Carrier Thailand celebrates 50-year partnership with B. Grimm Group
2013 : Carrier Thailand forms new joint venture named B.Grimm Carrier (Thailand). Focus on managing and growing both the residential and commercial markets

ที่อยู่ปัจจุบันของบริษัทฯ

บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด 1858/63-74 ชั้น 14-15 ถนนเทพรัตน กม.4.5 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา
กรุงเทพมหานคร 10260 โทร 02-090-9999 โทรสาร 02-751-4778
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105527039903

Vision

วิสัยทัศน์

“TO BE THE LEADER IN PROVIDING TOTAL AIR CONDITIONING SOLUTIONS THAT ENHANCE QUALITY OF LIFE IN THAILAND.”

“มุ่งสู่ความเป็นผู้นำด้านเครื่องปรับอากาศแบบครบวงจร เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย”

Mission

ภาระกิจ

“TO EXCEED CUSTOMERS’ EXPECTATION THROUGH PROFESSIONAL, INNOVATIVE AND PASSIONATE EMPLOYEES.”

“สู่ความเป็นเลิศด้านการบริการลูกค้า ด้วยบุคลากรระดับมืออาชีพผู้มุ่งมั่นที่จะรังสรรค์ผลงานใหม่ๆ ที่ดียิ่งขึ้น”

6 Core Values

6 คุณค่าหลัก

QualityQuality is the common denominator of all we do. We are committed to Service Excellence and the ACE operating system.

PerformanceOur customers have a choice, and how we perform determines whether they choose us. We strive for continuous growth to reinforce our leadership position. We achieve world-class financial performance. We continuously improve the productivity of our assets, resources and everything we do.

ResponsibilitySuccessful businesses improve the human condition. We act with integrity and maintain the highest ethical standards. We are environmentally responsible and drive to sustainability. We care for the health and safety of our employees and customers. We actively support the communities in which we do business.

InnovationWe are a company of ideas, committed to research and development. Our heritage inspires us to reach the next innovative, powerful and marketable idea. We continuously invest in new products, technologies and intelligent systems.

Customer CareWe listen to our customers and respond to their needs. We make it easy to do business with us. We are committed to excellence in customer satisfaction.

Employee OpportunityWe listen to our employees and treat each other with respect. We are committed to employee and management development. We support and pursue lifelong learning to expand our knowledge and capabilities. We value diversity in individuals and cultures, and seek and share ideas openly.

ACE: Achievement Competitive Excellence

What is ACE?

UTC (United Technology Corporation) is committed to Achieving Competitive Excellence (ACE).

ACE is our proprietary operating system to ensure world-class quality in our products and processes. With its relentless focus on increasing efficiency and reducing waste, ACE is integral to the company's performance model. Facilities worldwide are using the operating system to improve quality and customer satisfaction while lowering cost.

ACE is built on three main elements:

  • A philosophy based on the teaching of the late Yuzuru Ito, the company's advisor on quality methodologies. This is institutionalized in Ito University, a weeklong training session run continuously at each business unit.
  • A system that helps the organization identify and solve problems, improve processes and assist with strategic thinking.
  • The competence, commitment and involvement of the entire organization.

ACE is implemented on the micro level, with employees who are trained and empowered to implement the standard processes across the company. Through a rigorous, data-driven process assessed by internal auditors, employees and their organizations progress through the qualifying, bronze, silver and gold levels of ACE.