Activities
28 สิงหาคม 2562

บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือและมอบโล่โครงการที่ปรึกษาพลังงาน เมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา จัดขึ้นโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ณ ห้องออดิทอเรียม อาคาร ท.103 สำนักงานใหญ

29 สิงหาคม 2562

จัดกิจกรรมพาตัวแทนจำหน่ายพร้อมด้วยช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เข้าเยี่ยมชมโรงงานโตชิบา แคเรียร์ฯ (TCTC)

21 สิงหาคม 2562

จัดกิจกรรมพาลูกค้าเข้าเยี่ยมชมโรงงานโตชิบา แคเรียร์ฯ (TCTC) ชมกระบวนการผลิตสินค้า พร้อมให้ข้อมูลประวัติของโรงงาน เน้นเรื่องมาตรฐานด้านคุณภาพการผลิต

31 กรกฎาคม 2562

จัดกิจกรรมพาลูกค้าเข้าเยี่ยมชมโรงงานโตชิบา แคเรียร์ฯ (TCTC) ชมกระบวนการผลิตสินค้า พร้อมให้ข้อมูลประวัติของโรงงาน เน้นเรื่องมาตรฐานด้านคุณภาพการผลิต

19 มิถุนายน 2562

พาลูกค้าเดินเข้าชมกระบวนการผลิตสินค้า ห้องทดสอบ พร้อมให้ข้อมูลประวัติของโรงงาน เน้นเรื่องมาตรฐานด้านคุณภาพการผลิต ...

Carrier New Technology – Building & Hotel
วันพฤหัสบดี ที่ 25 กรกฎาคม 2562 - aณ โรงแรมพัทยาดิสคัพเวอรี่บีช

โดยได้รับความสนใจจากลูกค้ และผู้สนใจ 60 ราย ร่วมในกิจกรรมนี้

Building & Hotel Seminar
25 เมษายน 2562 - at Intercontinental Bangkok Hotle

โดยได้รับความสนใจจากลูกค้ และผู้สนใจ 80 ราย ร่วมในกิจกรรมนี้

Carrier Training Acedemy ครั้งที่ 2
21 มีนาคม 2562 - โรงแรม Holiday Inn กรงเทพฯ

จัดฝึกอบรม E-20II Trianing Basic & Advance โดยได้รับความสนใจจากลูกค้า 80 ราย ร่วมในกิจกรรมนี้

Turn to the Experts
26, 28 กุมภาพันธ์ 2562 - กรุงเทพฯ

จัดสัมมนา Turn to the Experts โดยได้รับความสนใจจากลูกค้า 100 ราย ร่วมในกิจกรรมนี้

การแข่งขัน Badminton Tournament ประจำปี 2018"
6-27 พฤศจิกายน 2561

จัดให้มีการแข่งขัน Badminton Tournament ประจำปี 2018 เพื่อกระชับและสร้างความสามัคดี ในกลุ่มบริษัท และเสริมสร้างสนับสนุนการออกกำลังกายของพนักงาน

ฟุตบอลสานสัมพันธ์ "UTC Thailand Football Unity Cup 2018"
9 พฤศจิกายน 2561

แข่งขันฟุตบอลสานสัมพันธ์ประจำปี "UTC Thailand Football Unity Cup 2018" ขอแสดงความยินดีกับทีมทีมชับบ์ ที่ครองแชมป์สำหรับปี 2018 ทีมอันดับที่ 2 ทีม Chiller Service FC และ ทีมอันดับที่ 3 ทีม BBT

บริษัทแคเรียร์ได้นำลูกค้าล่องเรือชมบรรยากาศความสวยงามริมแม่น้ำเจ้าพระยา
6 พฤศจิกายน 2561

บริษัทแคเรียร์ได้นำลูกค้าจำนวน 130 ท่าน ล่องเรือชมบรรยากาศความสวยงามสองริมผั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

บริษัทแคเรียร์เชิญลูกค้า เข้าชมและสาธิตประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ SMMS7
มีนาคม 2561

บริษัทแคเรียร์เชิญลูกค้า เข้าชมและสาธิตประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ SMMS7 ระหว่าง 8-29 มีนาคม 2561 โดยกิจกรรมนี้ได้จัดใน 4 พื้นที่หลัก ที่ภูเก็ต , หาดใหญ่, ระยอง และ อุบลราชธานี