Activities

50th Anniversary B.GRIMM - Carrier

กรุงเทพฯ
4 กันยายน 2555

บี.กริม และ แคเรียร์ เป็นผู้นำระดับโลกด้านระบบทำความร้อน ระบบปรับอากาศ และระบบทำความเย็น ร่วมฉลองความสัมพันธ์ครบรอบ 50 ปี ในการดำเนินธุรกิจเครื่องปรับอากาศที่ประสบความสำเร็จในประเทศไทย ที่เริ่มต้นขึ้นในปี 2505 โดย หสน. บี.กริมแอนโก ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนจำหน่ายอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศแคเรียร์ และต่อมา ได้พัฒนาความร่วมมือทางธุรกิจในรูปแบบการร่วมลงทุน โดยจัดตั้ง บริษัท แคเรียร์ ประเทศไทย จำกัด ในปี 2527 ทั้งนี้ แคเรียร์ เป็นธุรกิจหนึ่งของบริษัท ยูไนเต็ด เทคโนโลยี – ไคลเมท, คอนโทรล แอนด์ ซีเคียวริตี้ จำกัด ซึ่งอยู่ภายใต้กลุ่มธุรกิจ ยูไนเต็ด เทคโนโลยี คอร์ปอเรชั่น ซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ที่นิวยอร์ค

“ในวาระที่ แคเรียร์ ประเทศไทย ครบรอบ 50 ปี นับเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของทั้งสองบริษัท และเป็น การตอกย้ำความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งในการดำเนินธุรกิจร่วมกัน เพื่อตอบสนองแนวโน้มทางการตลาดของเครื่องปรับอากาศและความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ นับเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจ ของทั้งสองบริษัท ลูกค้า และสังคมไทย” มร. รอส ชูสเตอร์ ประธานภูมิภาคเอเชีย บริษัท ยูไนเต็ด เทคโนโลยี – ไคลเมท, คอนโทรล แอนด์ ซีเคียวริตี้ จำกัด กล่าว

ความร่วมมือทางธุรกิจของทั้งสองบริษัทได้สร้างความสำเร็จในการนำเสนอผลิตภัณฑ์ เทคโนโลยี บริการ และโซลูชั่นเครื่องปรับอากาศแบบครบวงจรในประเทศไทย ซึ่งมีผลทำให้แคเรียร์กลายเป็นแบรนด์ชั้นนำ ของโซลูชั่นระบบทำความร้อน ระบบระบายความร้อน และระบบปรับอากาศในประเทศไทย

“ปัจจัยหลักที่ทำให้การดำเนินธุรกิจร่วมกันของทั้งสองบริษัทประสบความสำเร็จเกิดจากการให้เกียรติและความไว้วางใจซึ่งกันและกัน ที่พัฒนามาจากการประสานความร่วมมือในการทำงานและการสื่อสารอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ รวมทั้งวิธีในการดำเนินธุรกิจที่สอดประสานกันทั้งในด้านของปรัชญาการดำเนินธุรกิจ ค่านิยม จริยธรรม การให้ความสำคัญกับลูกค้า การพัฒนาสังคม และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม” มร. ฮาราลด์ ลิงค์ ประธาน กลุ่มบริษัท บี.กริม กล่าวและเสริมว่า “ความร่วมมือในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจทำให้เกิดการถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และการจ้างงาน ซึ่งมีส่วนช่วยในการพัฒนาเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมไทย และเราจะร่วมมือกันดำเนินธุรกิจในฐานะพันธมิตรที่แข็งแกร่งเช่นนี้ต่อไปอีกนานเท่านาน”

บี.กริม เป็นบริษัทที่มีประวัติยาวนานที่สุดแห่งหนึ่งของไทย ก่อตั้งในปี 2421 บริษัทดำเนินธุรกิจหลากหลายในด้านพลังงาน เครื่องปรับอากาศ สุขภาพ ไลฟ์สไตล์ คมนาคม และอสังหาริมทรัพย์ โดยมีบทบาทเป็นทั้ง ผู้บุกเบิกธุรกิจและพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทชั้นนำต่างๆ ของโลก ซึ่งล้วนมีจุดมุ่งหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พร้อมนำความเจริญรุ่งเรืองและความสุขมาสู่สังคมไทย ตลอดระยะเวลา ที่ผ่านมา บี.กริม เป็นผู้นำด้านการพัฒนาเทคโนโลยีและโครงสร้างพื้นฐานของสังคมด้วยแนวคิดที่เป็นนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัย ผ่านความร่วมมือในฐานะพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทชั้นนำระดับโลก อาทิ อมตะ คอร์ปอเรชั่น เบเยอร์ แคเรียร์ ซีพี กรุ๊ป ฮาม่อน เคเอสบี มาเคท์ เมิร์ค ซีเมนส์ และซูมิโตโม