Activities

พาลูกค้าเข้าเยี่ยมชมโรงงานโตชิบา แคเรียร์ฯ (TCTC)

19 มิถุนายน 2562

บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดกิจกรรมพาลูกค้าเข้าเยี่ยมชมโรงงานโตชิบา แคเรียร์ฯ (TCTC) เมื่อวันพุธ ที่ 19 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา โดยวันดังกล่าวมีการบรรยายแนะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ก่อนพาลูกค้าเดินเข้าชมกระบวนการผลิตสินค้า ห้องทดสอบ พร้อมให้ข้อมูลประวัติของโรงงาน เน้นเรื่องมาตรฐานด้านคุณภาพการผลิต เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าของเราได้เป็นอย่างดี