Activities

พาลูกค้าเข้าเยี่ยมชมโรงงานโตชิบา แคเรียร์ฯ (TCTC)

31 กรกฎาคม 2562

บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดยทีม R&R ได้จัดกิจกรรมพาลูกค้าเข้าเยี่ยมชมโรงงานโตชิบา แคเรียร์ฯ (TCTC) เมื่อวันพุธ ที่ 31 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยในวันดังกล่าวมีการบรรยายแนะนำสินค้าต่างๆ ก่อนพาลูกค้าเดินเข้าชมกระบวนการผลิตสินค้า พร้อมให้ข้อมูลประวัติของโรงงาน เน้นเรื่องมาตรฐานด้านคุณภาพการผลิต เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าของเราได้เป็นอย่างดี