Activities

พาลูกค้าเข้าเยี่ยมชมโรงงานโตชิบา แคเรียร์ฯ (TCTC)

21 สิงหาคม 2562

บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดกิจกรรมพาลูกค้าเข้าเยี่ยมชมโรงงานโตชิบา แคเรียร์ฯ (TCTC) เมื่อวันพุธ ที่ 21 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยในวันดังกล่าวมีการจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ความรู้พื้นฐานการติดตั้ง การแก้ไขปัญหาของเครื่องปรับอากาศแคเรียร์ฯ และการพาลูกค้าเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิตภายในโรงงานโตชิบาฯ ทำให้ลูกค้าได้เห็นถึงมาตรฐานด้านคุณภาพของการผลิต เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นทั้งในตัวสินค้า และทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเราได้เป็นอย่างดี