Activities

จัดกิจกรรมพาตัวแทนจำหน่ายพร้อมด้วยช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เข้าเยี่ยมชมโรงงานโตชิบา แคเรียร์ฯ (TCTC)

29 สิงหาคม 2562

บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดกิจกรรมพาตัวแทนจำหน่ายพร้อมด้วยช่างติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 60 ท่านเข้าเยี่ยมชมโรงงานโตชิบา แคเรียร์ฯ (TCTC) เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา โดยในวันดังกล่าวมีการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์-พื้นฐานการติดตั้ง-การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น และการเข้าชมกระบวนการผลิตที่เน้นเรื่องมาตรฐานด้านการควบคุมคุณภาพ ช่วยสร้างความเชื่อมั่นในสินค้าของเราได้เป็นอย่างดี