Activities

แคเรียร์ฯเข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือและมอบโล่โครงการที่ปรึกษาพลังงาน

29 สิงหาคม 2562

บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมพิธีลงนามความร่วมมือและมอบโล่โครงการที่ปรึกษาพลังงาน เมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา จัดขึ้นโดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) ณ ห้องออดิทอเรียม อาคาร ท.103 สำนักงานใหญ่