Activities

จัดอบรมด้านผลิตภัณฑ์ และการติดตั้งเครื่องปรับอากาศโตชิบา พร้อมเยี่ยมชมโรงงาน

วันที่ 4 ตุลาคม 2562

เมื่อวันศุกร์ ที่ 4 ตุลาคม 2562 ที่ผ่านมา บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดการอบรมด้านผลิตภัณฑ์ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศโตชิบา การแก้ไขปัญหาเบื้องต้น และการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศชนิดสารทำความเย็น HFC-410A, R-32 ให้กับผู้แทนจำหน่ายและช่างติดตั้งฯ จากบริษัทซีพีรีเทลลิ้งค์ จำกัด พร้อมเดินเยี่ยมชมโรงงานโตชิบา แคเรียร์ฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการให้ความรู้ เพิ่มทักษะให้กับกลุ่มผู้ติดตั้ง และมุ่งเน้นด้านคุณภาพของกระบวนการผลิต เพื่อการเพิ่มความเชื่อมั่นในผลิตภัณฑ์ของเราได้เป็นอย่างดี