Activities

จัดงานสัมมนา High Performance Chiller Plant เพื่อแนะนำและให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดงานสัมมนาเพื่อแนะนำและให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และโซลูชั่นเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่ High Performance Chiller Plant ซึ่งได้รับความสนใจเข้าร่วมงานสัมมนาเป็นจำนวน 150 ท่าน ณ โรงแรม InterContinental Bangkok