Activities

จัดสัมมนาวิชาการเกี่ยวกับมาตรการประหยัดพลังงาน Chiller Plant Mangement System (CPMS)

วันที่ 18 มกราคม 2563

เมื่อวันเสาร์ ที่ 18 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท เวนทิเลชั่น เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้ร่วมมือกับทางชมรมวิศวกรเครื่องกลอาชีพ จัดงานสัมมนาวิชาการเกี่ยวกับมาตรการประหยัดพลังงาน Chiller Plant Mangement System (CPMS) ณ โรงแรมเอส รัชดาลีเซอร์ เพื่อเป็นการร่วมแบ่งปันแนวทางการออกแบบ และการควบคุมระบบเครื่องทำน้ำเย็นประสิทธิภาพสูง พร้อมนำเสนอกรณีศึกษาของระบบผลิตน้ำเย็นแบบรวมศูนย์ของโครงการสามย่านมิตรทาวน์ ซึ่งเป็นโครงการแบบ Mixed-Use ประกอบด้วยสำนักงาน ห้างสรรพสินค้า Service apartment ที่ใช้เครื่องทำน้ำเย็นรุ่น 19DV ขนาด 750 ตัน จำนวน 6 เครื่อง โดยมีการรับประกันค่าประสิทธิภาพของทั้งระบบตั้งแต่เครื่องทำน้ำเย็น ปั๊มน้ำเย็น คูลลิ่งฯ ไม่เกิน 0.627 KW/Ton ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานนี้เป็นอย่างดี