CSR
19 ธันวาคม 2562

วันที่ 19 ธันวาคม 2562 บริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จัดกิจกรรม CSR ณ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี โดยเชิญกลุ่มลูกค้าตัวแทนจำหน่ายที่สนใจร่วมทำสิ่งดีดีให้กับสังคมด้วยการมอบทุนการศึกษา สิ่งของ อุปกรณ์การเรียนการสอน อาหารกลางวัน และมีการเล่นเกมส์ต่างๆ กับน้องๆ นักเรียน ถือเป็นกิจกรรมส่งท้ายปีที่น่าประทับใจ

25 พฤศจิกายน 2560

จัดกิจกรรม Green Shoot ประจำปี 2560 ให้กับน้องๆ โรงเรียนบีกริม อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว

12 พฤศจิกายน 2559

จัดกิจกรรม Green Shoot ประจำปี 2559 ให้กับน้องๆ โรงเรียนบ้านปรือวาย อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

14 พฤศจิกายน 2558

BIS Thailand จัดกิจกรรม Green Shoot ประจำปี 2558 ให้กับน้องๆ ณ รร.วัดกกตาด อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี

6-7 พฤศจิกายน 2557

ทีมแคเรียร์รักษ์โลก จัดกิจกรรม Green Shoot ประจำปี 2557 ให้กับน้องๆ รร.วัดบึงกระจับ อ.พนมสารคราม จ.ฉะเชิงเทรา

14-15 พฤศจิกายน 2556

ทีมแคเรียร์รักษ์โลก จัดกิจกรรม Green Shoot ประจำปี 2556 ให้กับน้องๆ รร.บ้านห้วยใผ่ อ.แก่งกระจาน จ.เพรชบุรี

17 มิถุนายน 2554

ทีมแคเรียร์รักษ์โลก ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันจัดกิจกรรมGreen Shoots ให้กับน้องๆ รร.ตลาดบางพลีน้อยเมื่อวันศุกร์ที่ 17 มิถุนายนที่ผ่านมา

12 ธันวาคม 2551 (1.03 MB)

"แคเรียร์ รักษ์โลก" จะจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมขึ้น ในวันที่ 11-12 ธันวาคม 2551 ณ โรงเรียนวัดศรีสัจจาวาส จังหวัดสระบุรี โดยมีรูปแบบในการทำกิจกรรมอาทิ เช่น บริจาคและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ติดตั้งไฟแสงสว่างสำหรับห้องสมุด ซ่อมบำรุงสายไฟฟ้าห้องเรียน บริจาคอุปกรณ์ห้องพยาบาลและยาสามัญ เลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน

11 กรกฎาคม 2551

โดยบริษัท แคเรียร์ (ประเทศไทย) จำกัด วันที่ 11 กรกฎาคม 2551 ณ สถานที่ ตากอากาศบางปู จังหวัดสมุทรปราการ