CSR

กิจกรรม Green Shoots ประจำปี 2559

ณ โรงเรียนบ้านปรือวาย อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
12 พฤศจิกายน 2559

ทีมแคเรียร์รักษ์โลก จัดกิจกรรม Green Shoot ประจำปี 2559 ให้กับน้องๆ โรงเรียนบ้านปรือวาย อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา วันเสาร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 - 14.30 น.